Uitvoeringsregeling Wkkgz

In de Uitvoeringsregeling Wkkgz staan de basiseisen voor erkenning van een geschilleninstantie. Ook bevat de regeling nadere regels voor ziekenhuisbloedbanken. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De Uitvoeringsregeling Wkkgz is op 9 december 2015 aan de voorzitters van beide Kamers aangeboden.

Klik hier voor de uitvoeringsregeling Wkkgz.