Uitnodiging onderzoek klachten Wkkgz NIVEL

Met het intreden van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in 2016 is er een en ander veranderd op het gebied van klachtenbehandeling van klachten van cliënten, patiënten en naasten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een monitor naar de Wkkgz uitvoeren. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert deze monitor uit.
Een belangrijk onderdeel van deze monitor is hoe klachtenfunctionarissen aan de klachtenbehandeling uitvoering geven en wat zij daarin belangrijk vinden. Middels een vragenlijst willen wij hier meer zicht op krijgen.
De leden van de VKIG zijn inmiddels benaderd via de e-mail.
Wilt u meedoen en heeft u nog geen e-mail ontvangen? Geef u op via klacht@nivel.nl!