Tuchtklachten: voorkomen en sturing nu al mogelijk

De laatste weken is er weer veel aandacht voor de wens van veel artsen en zorgverleners om het tuchtrecht bij te stellen. Zo gaven ook de FMS en de LHV aan in gesprek te gaan met de KNMG en tuchtcolleges over dit onderwerp. Veel artsen ervaren nu ‘willekeur’ in welke klachten bij de tuchtrechter belanden en welke niet. De behandeling van een tuchtklacht trekt een zware wissel op een zorgverlener.

De juristen van VvAA verlenen juridische bijstand in een groot deel van de tuchtklachten tegen artsen en zorgverleners. Zij zien dat tuchtklachten in veel gevallen niet bijdragen aan het primaire doel van het tuchtrecht: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de zorg. De behandeling van een tuchtklacht heeft een enorme impact op de zorgverlener; óók als klachten uiteindelijk ongegrond verklaard worden. VvAA pleit dan ook voor een bijstelling van het tuchtrecht die bijdraagt aan de kwaliteitsdoelstellingen van het tuchtrecht en die de negatieve gevolgen voor zorgverleners zoveel mogelijk beperkt.

Echter, óók binnen de huidige regeling in de Wet BIG zien we al diverse mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het tuchtrecht vooral ingezet wordt in gevallen waarvoor het bedoeld is. Oftewel: het voorkomen en sturen van tuchtklachten is nu al mogelijk.

Klik hier voor de belangrijkste instrumenten om binnen de huidige wettelijke regeling te sturen.

Bron: VvAA – mei 2019