Transparantiemonitor 2019/2020: Artsen staan open voor transparantie

Artsen staan overwegend positief tegenover verschillende initiatieven die er zijn om de zorg transparant te maken. Denk aan het invoeren van kwaliteitsregistraties van zorgaanbieders en van patiëntenportalen om de zorginformatie die er is voor de patiënt zelf toegankelijk maken, of aan de online informatievoorziening over aandoeningen en behandelingen en de inzet van gezamenlijke besluitvorming. Sommige aspecten van transparantie kunnen duidelijk op meer draagvlak rekenen dan andere en er zijn accentverschillen tussen huisartsen en medisch specialisten. Dit blijkt uit onderzoek met de Transparantiemonitor van het Nivel.

Lees meer …

Bron: Nivel – 10 juni 2020

Lees meer over: