Training omgaan met onvrede van GGZ-cliënten op 28 september en 12 oktober 2018 

De training Omgaan met onvrede van een cliënt in de GGZ van Quasir is voor iedereen in elke sector van de (geestelijke) gezondheidszorg die te maken kan krijgen met onvrede van een cliënt met een geestelijke stoornis. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan: klachtenfunctionarissen, patiëntenvertrouwenspersonen, cliëntvertrouwenspersonen, leden van de klachtencommissie/geschillencommissie, kwaliteitsfunctionarissen, zorgmedewerkers, beleidsadviseurs en managers.

Data:
28 september en 12 oktober 2018

Tarief:
Normaal tarief € 995,- (exclusief BTW)
Korting voor leden VKIG: 10%

Doel van de training:
Omgaan met onvrede van een cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft doorgaans een eigen en bijzondere dynamiek. Hoe gaat u op constructieve wijze om met een klacht van een cliënt met een geestelijke stoornis?

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.