Training ‘Empathisch Communiceren’ op 18 oktober 2018 in Baarn

Artsen voeren dagelijks veel verschillende gesprekken, met diverse type mensen in verschillende hoedanigheden: patiënten, collega’s, leidinggevenden etc. Inherent aan communiceren is dat misverstanden en irritaties snel kunnen ontstaan. En vooral als er iets fout gaat of als een ander dat zo ervaart, biedt alleen empathie ruimte voor een milde reactie. Door empathisch te communiceren en goed te luisteren kunnen artsen veelal voorkomen dat er formele stappen worden gezet.

Ondanks de diversiteit in mensen en situaties is gedrag veelal voorspelbaar. Dat is op zich goed nieuws, nog béter nieuws is, dat het gedrag (van anderen) ook stuurbaar is. Tijdens de training Empathisch Communiceren ervaart u de kracht van non-verbale communicatie, veruit de belangrijkste wijze waarop we een boodschap overbrengen. U leert in een vroegtijdig stadium irritatie en weerstand detecteren. U oefent met een trainingsacteur. De werkvormen die we gebruiken maakt dat u het oefenen als veilig ervaart, alle deelnemers komen aan bod. Door het oefenen ervaart u zelf het effect en beklijven de vaardigheden die u leert. De drempel om het zélf toe te passen wordt hierdoor weggenomen. U leert:

  • gepast te reageren en daarmee misverstanden te voorkomen
  • effectief gebruik te maken van non-verbale communicatie gericht op empathie
  • ruimte te creëren voor vergeving als er iets fout is gegaan

De training wordt verzorgd door Training in Praktijk.
Training Empathisch communiceren
Datum: 18 oktober 2018
Tijd: 13.30 – 20.30 uur
Locatie: Baarn
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10
Kosten: € 295,00 (ex btw) per persoon.