Symposium Wkkgz:  wat zijn de ervaringen? op 30 mei in Nijmegen

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit heet u van harte welkom op woensdag 30 mei (13.00-17.00 uur) bij het symposium over de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wat is er na anderhalf jaar terechtgekomen van de doelstellingen van de wet?

De Wkkgz vormde het antwoord op de eerdere Wet klachtrecht cliënten zorgsector, die als te formalistisch en te hoogdrempelig werd ervaren.Tegelijk bood de wet een alternatief voor de burgerlijke rechter, die vanwege de kosten en de lange duur van de procedure niet altijd als een begaanbare weg wordt gezien voor het verkrijgen van schadevergoeding.

Op 30 mei gaan sprekers uit wetenschap en praktijk in gaan op vragen als:

  • Is de klachtafhandeling inderdaad laagdrempeliger geworden?
  • Wat heeft de verplichte klachtenfunctionaris opgeleverd?
  • Is het onderscheid tussen klachten en geschillen in de praktijk voldoende duidelijk gebleken?
  • Hoe functioneren de geschillencommissies, ook in vergelijkuing met de situatie vóór de inwerkingtreding van de Wkkgz?
  • Waarom kunnen de geschillencommissies claims zoveel sneller afhandelen dan de burgerlijke rechter?

Sprekers

Prof. mr. J.C.J. Dute (hoogleraar Gezondheidsrecht, Radboud Universiteit)
Woord van welkom en inleiding

Prof. mr. dr. A.J. Akkermans (hoogleraar Privaatrecht, VU)
De eerste ervaringen met de Wkkgz

Mr. J. Berkelaar (Manager Juridische Zaken, De Geschillencommissie Zorg)
De geschillencommissies: ervaringen, ontwikkelingen en perspectieven

Mr. M.F. Mooibroek (Advocaat, KBS Advocaten)
De geschillencommissies en de burgerlijke rechter: een vergelijking

Deelname kost € 125 (incl. parkeerkaart en catering). Alumni van de Nijmeegse rechtenfaculteit en alumni van het Radboudumc betalen € 95.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding