Symposium ‘Klachten en Tuchtrecht in de Zorg’ op 12 maart 2020 in Amsterdam

Tijdens het symposium ‘Klachten en Tuchtrecht in de Zorg’ komt onder voorzitterschap van Rob Barnasconi het hele proces aan de orde waarmee een zorgverlener in dit stresserende traject te maken krijgt. Verschillende zorgprofessionals (o.a. Martin Appelo), onderzoekers en juristen behandelen de hele weg die wordt doorlopen. Van achtereenvolgend de kans klachten überhaupt te voorkomen door een conflict te benoemen, de mogelijke rol van de klachtenfunctionarissen en geschillencommissies tot en met het doorlopen van een tuchtrechtzaak.
Al met al een belangrijke bijeenkomst waar we u graag op donderdag 12 maart 2020 in Amsterdam ontmoeten.

Bestuurslid en klachtenfunctionaris Madelon Hengeveld houdt een presentatie over de professionele steun van klachtenfunctionarissen en de geschillencommissie.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 van 10.00 tot 16.30 uur in de Rode Hoed te Amsterdam.

Klik hier voor informatie en aanmelding.

Bron: Lemion – febr. 2020

Lees meer over: