Symposium ‘GOMA: placebo of wonderpil?’ op donderdag 12 juni a.s.

Hoe gaat u in uw ziekenhuis om met medische incidenten? En u als professional in de letselschadepraktijk? De Letselschade Raad liet gedurende 2013 onderzoek doen naar de implementatie van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Het symposium ‘GOMA: placebo of wonderpil?’ brengt de voornaamste aandachtspunten uit dit onderzoek voor het voetlicht.

VKIG-voorzitter Marlout Corba zal een presentatie houden namens Werkgroep Zorgvuldige communicatie. Het thema is Over de schotten heen kijken!
VKIG-lid en klachtenfunctionaris Margo van der Staak zal een presentatie houden over Wonderpillen bestaan niet maar medicijnen wel.

Datum:        Donderdag 12 juni 2014
Tijd:             13.30 – 17.15 uur
Locatie:       Theater Figi in Zeist

Voor meer informatie klik hier.