Studiemiddag 18 november 2015: Klachten na de decentralisatie: waar staan we?

Op woensdag 18 november vindt de tweede studiemiddag van dit jaar plaats, dit keer is het thema Klachten na de decentralisatie: waar staan we? Voorafgaand aan de studiemiddag is er een lunch ter ere van het tienjarig bestaan van de Vereniging voor Klachtrecht. 
In november is er bijna een jaar verstreken sinds de transities van jeugdzorg, Wmo en participatie. Hoe loopt het? Een van de indicatoren ter beantwoording van die vraag zijn de klachten. Juist in de startfase kunnen gemeenten leren van de klachten. Maar is hun organisatie daarop ingericht? Is er een goed, laagdrempelig klachtproces? En sluit deze aan op de klachtenbehandeling in de zorgsector zelf?

Sommige gemeenten hebben hun klachtenbehandeling goed op orde; andere zijn nog volop zoekende. Alle reden voor wethouders, klachtenbehandelaars en klachtencoördinatoren en andere geïnteresseerden om ervaringen uit te wisselen, naar inspirerende sprekers te luisteren en met hen te discussiëren. U kunt een presentatie verwachten van Alice van ’t Klooster en Janny Nab, beiden werkzaam bij het regionaal Ombudsplein Gooi en Vechtstreek, dat inwoners terzijde staat die onvrede ervaren in het sociaal domein. Ook Marga Timmers verzorgt een presentatie. Zij is specialist op het gebied van klachtenmanagement in de zorg. Na de presentaties volgt een forumdiscussie, onder leiding van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. In het forum nemen plaats Marga Timmers, Bert de Ridder, ombudsfunctionaris sociaal domein Gooi en Vechtstreek, Ton Lensen, voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente ’s-Hertogenbosch en iemand namens de VNG.

Tijdens de feestelijke lustrumlunch spreekt Han Noten, voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein en burgemeester van Dalfsen, een rede uit, met als titel De decentralisaties zijn groter dan wij zijn. Tijdens de lunch kan aan de hand van stellingen worden gediscussieerd.

De middag eindigt zoals gebruikelijk met een borrel.

Tijd en locatie lunch: ontvangst vanaf 11.30 uur, aanvang 12.00 uur
Polman’s Huis, Keistraat 2 te Utrecht (www.polmanshuis.nl)

Tijd en locatie studiemiddag: 13.30 – 17.30 uur, bekijk hier het programma
Ottone, Kromme Nieuwegracht 62 te Utrecht

Kosten: geen kosten voor leden (onderdeel VvK-lidmaatschap). Niet-leden betalen € 100 (voor studiemiddag inclusief lunch).

(Beleids)medewerkers in het sociaal domein worden in het bijzonder uitgenodigd om deze middag bij te wonen.

Aanmelden: vul het aanmeldingsformulier in en stuur het per e-mail naar secretariaat.vvk@nationaleombudsman.nl.

Lees meer……