Stroomschema helpt patiënten met een klacht beter hun weg te vinden

Verzekeraars van medische aansprakelijkheid (Centramed en MediRisk) en klachtenfunctionarissen (VKIG) hebben samen met koepels van patiënten, zorgverleners en belangenbehartigers (Slachtoffer in Beeld, KNMG, ASP en LSA, de twee verenigingen van letselschadeadvocaten) gekeken naar ieders rol bij de afhandeling van klachten en claims. Een van de resultaten is dit stroomschema. LetselschadeNEWS sprak met Gerda de Groot, bestuurslid van de vereniging van klachtenfunctionarissen in instellingen voor gezondheidszorg (VKIG) en Barbara Stam, directeur van Centramed over deze klachthulp.

Soms gaat er iets niet zoals gepland tussen arts en patiënt. Er is sprake van een fout, een complicatie, een gebrek aan informatie of de patiënt is niet tevreden over de communicatie. Als een willekeurig signaal van onvrede niet adequaat wordt opgepakt, gaat de patiënt op zoek naar alternatieven om gehoord en gezien te worden. Daartoe heeft hij meerdere mogelijkheden. De gekozen klachtweg bleek vaak niet te voldoen aan de behoefte van de patiënt. Dit was aanleiding voor het gezamenlijk ontwikkelen van dit stroomschema met de diverse klachtmogelijkheden. “Via dit stroomschema wordt duidelijk dat er verschillende klachtloketten zijn, elk met een ander doel. Dit overzicht helpt de patiënt nu een betere keuze te kunnen maken die aansluit bij zijn persoonlijke behoefte,” aldus Gerda de Groot.

Lees meer…

Voor Stroomschema klachtmogelijkheden, klik hier…