Stichting Van Klacht Naar Kracht, voor medici

De Stichting van Klacht naar Kracht (SVKNK) is in 2017 opgericht. De Stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen belangenverstrengelingen. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen voor geleverde inspanning of reiskosten.

Missie:

De Stichting van Klacht naar Kracht wil de professional performance  en het welzijn, van alle artsen in Nederland verwikkeld in een klachten- of calamiteitenprocedure of na een heftige gebeurtenis, bevorderen. Peer support is onmisbaar in de verbetercyclus na een incident 6.

De Stichting is volledig onafhankelijk. Het bestuur heeft geen enkel financieel voordeel door haar bestuursactiviteiten en ontvangt geen vergoedingen. De Stichting heeft een Raad van Toezicht waaraan het bestuur verantwoording aflegt.

Kernwaarden van de Stichting zijn verbinding, solidariteit, (zelf-)compassie en transparantie.

Lees meer …

Lees meer over: