‘Stichting Openheid Na Incidenten’ opgericht

Op 17 september 2020 werd de Stichting ‘openheid na incidenten’  in het leven geroepen. Dit is een initiatief van twee communicatietrainers die artsen bijstaan na calamiteiten en gynaecoloog niet-praktiserend Hans Brölmann.

Doel van de stichting is het bevorderen van open communicatie (disclosure) in de zorg na incidenten, calamiteiten, complicaties en klachten. De stichting wil een kenniscentrum zijn op het gebied van disclosure en behulpzaam zijn voor alle zorgaanbieders in Nederland door onder meer het aanbieden van lezingen en trainingen en door het ontwikkelen van een app en e-learning.

De stichting is een initiatief van coach en gezondheidswetenschapper Ciska Rippen, communicatietrainer en gezondheidsjurist Catherine Poorthuis en initiatiefnemer gynaecoloog niet-praktiserend Hans Brölmann. Het ministerie van VWS is enthousiast over het initiatief, maar kan geen subsidie toezeggen omdat de budgetten door corona zijn geminimaliseerd.

Geen gewoon slechtnieuwsgesprek

De trainers leren artsen al jaren om een incident op de juiste manier te bespreken. ‘Als een arts goed is getraind, kan dat voorkomen dat er een conflict ontstaat. Maakt hij excuses en toont hij empathie, dat ontstaat er meestal ruimte voor vergeving’, aldus Catherine Poorthuis. Maar al te vaak gaat dat gesprek niet goed, zegt ze. ‘Dat komt doordat het niet zomaar een slechtnieuwsgesprek is. De arts is zelf onderdeel van het slechte nieuws. Door de spanning die dat meebrengt, staat het brein niet toe dat de arts empathie toont. En dan gaat het vaak mis’, aldus Poorthuis. Dat belemmert de verwerking van de patiënt én de arts en er volgt vaak een formeel traject in de vorm van een (tucht)klacht of claim.

Niet snel genoeg

De afgelopen jaren is er vooruitgang geboekt, zoals de publicatie van de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA) en de roadshow van de KNMG om artsen te leren dit gesprek te voeren. ‘Sinds een aantal jaar is het ook wettelijk verplicht om openheid te geven, maar het gaat niet snel genoeg omdat het zorgveld versnipperd is. Dat zien we bij de IFMS en ook bij peer support, iedereen wil zelf het wiel uitvinden. Wij willen alle artsen bereiken met dezelfde e-learning en een app. Met een stichting kunnen we fondsen werven om dit te realiseren’, licht Poorthuis toe.

Onder het bericht over de lancering van de stichting op LinkedIn staan positieve reacties. Een huisarts laat weten: ‘Gefeliciteerd, er is grote behoefte aan het bevorderen van open communicatie in de zorgverlening. Ik heb vertrouwen in jullie stichting!’ en een lid van een calamiteitencommissie voegt toe: ‘Mooi initiatief, veilige zorg gaat samen met een open en oordeelvrije manier van het onderzoeken van medische incidenten.’

Website: https://www.openheidincidenten.nl/

(Bron: Medisch Contact – 26 sept. 2020)