Specialisten willen meer openheid rond calamiteiten

Een klein deel van de medisch specialisten heeft overwogen tijdelijk een stap terug te doen na een calamiteit. Het grootste deel van de specialisten wil in elk geval de optie hebben om dit te doen. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten.

De Federatie vroeg ruim 1700 medisch specialisten naar hun ervaringen met calamiteiten, om erachter te komen wat dit met de professionals doet. Uit hun antwoorden blijkt dat 15 procent van de specialisten weleens heeft overwogen om tijdelijk te stoppen na een ernstig medisch incident. Van alle specialisten die de enquête invulde, gaf 90 procent aan in elk geval de optie te willen hebben om een poosje een stap terug te doen. Nog eens 9 procent van de respondenten gaf aan te hebben overwogen om helemaal te stoppen met het beroep na een calamiteit.

Meer openheid
De medisch specialisten gaven bij de Federatie vooral aan dat hun zelfvertrouwen een flinke deuk opliep door het incident dat ze meemaakten. Ze twijfelen of ze hun beroep wel kunnen uitoefenen, voelen zich onzeker en hebben het gevoel onder hoge druk te staan en gefaald te hebben. Ze willen dat er meer openheid komt rondom calamiteiten, zodat ze die beter kunnen verwerken. Een grote meerderheid van de medisch specialisten (85 procent) vindt dat ze direct na het incident met problemen goed terecht kunnen bij directe collega’s of bij de medische staf. Een kwart van de ziekenhuizen heeft structurele opvang geregeld voor artsen na een calamiteit. De specialisten willen graag ‘peer support’ krijgen, dus ondersteuning en begeleiding van collega’s.

Lees meer ….
Bron: Zorgvisie 31 oktober 2016