Registratie klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg gestart

Het is zover! Vanaf 6 januari 2020 kunnen klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg zich registreren bij Registerplein. Een belangrijke mijlpaal voor de klachtenfunctionaris.

Wkkgz
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) heeft vanaf 2016 de klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg een wettelijke basis gegeven. Bij de totstandkoming van deze wet is er contact geweest tussen de VKIG en VWS en is gebruikt gemaakt van het beroepsprofiel klachtenfunctionaris van de VKIG.

Registerplein
Met een kwaliteitsregister bij Registerplein wordt het vak van de klachtenfunctionaris verder geprofessionaliseerd. De Vereniging voor Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg (VKIG) heeft de afgelopen jaren een gedegen onderzoek gedaan naar een bij de VKIG passend registratiesysteem. Uiteindelijk kozen wij voor Registerplein. Registerplein kwam uit de bus als meest klantvriendelijk, toegankelijk, eenvoudig in uitvoering en betaalbaar.

Waarom registratie voor klachtenfunctionarissen?
Door zich te registreren laten klachtenfunctionarissen zien, dat zij zich blijven scholen en ontwikkelen door het volgen van permanente educatie. Het kwaliteitsregister is zichtbaar voor zowel de klachtenfunctionaris als voor de zorgaanbieders en zorgverleners.

De VKIG is trots op deze stap, die de professionalisering van het vak van klachtenfunctionaris verder vorm geeft.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over registratie klachtenfunctionarissen.

https://www.vkig.nl/kennis-kunde/registratie/

https://www.registerplein.nl/registers/klachtenfunctionarissen-in-de-gezondheidszorg/

Met vriendelijke groet,

Bestuur VKIG