Reactie van VWS op brief van de voorzitter over wetsvoorstel

Vandaag ontvingen wij een reactie van de VWS op de brief over de nieuwe wet, die Marlout Corba op 11 juni jl. aan minister Schippers heeft gezonden.
In de brief heeft Marlout Corba namens de  VKIG aandachtspunten benoemd over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Voor de brief van het ministerie klik op onderstaande link.
{phocadownload view=file|id=151|text=Reactie van Ministerie van VWS op brief van voorzitter van de VKIG over wetsvoorstel – 23 juli 2013|target=s}