Praktische handreiking bij meldplicht datalekken

Hoe om te gaan met een datalek? Dat staat in een praktische handreiking voor  huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en apothekers. De handreiking geeft aan hoe een datalek te melden en beantwoordt veel gestelde vragen, zoals wanneer er sprake is van een datalek en welke acties dan zijn aan te raden.

De handreiking is bedoeld om eerstelijns zorgverleners en zorgorganisaties te ondersteunen bij het omgaan met de meldplicht datalekken die op 1 januari 2016 is ingevoerd. De handreiking bestaat uit drie onderdelen:

Voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van patiënten, is het erg belangrijk dat de zorgverlener weet hoe te handelen in geval een datalek zich onverhoopt voordoet. Daarom bieden de LHV, NHG, InEen, KNMP en KNMG met de handreiking nuttige handvatten waarmee een datalek herkenbaar is en deze indien nodig gemeld kan worden.

Lees meer …

Bron: InEen 08 december 2016