Patiëntveiligheid

Ondanks grote inspanningen om patiënten te helpen, komen in de gezondheidszorg incidenten voor waarbij patiënten onbedoeld schade oplopen. Patiëntveiligheid betekent dat de patiënt geen kans loopt om onbedoeld schade op te lopen wanneer hij zorg krijgt in, of door, een zorginstelling.

Lees verder….

Bron: IGZ