Patiënt met tuchtklacht moet eerst in gesprek met functionaris

Patiënten of naasten die met een klacht over een verpleegkundige of arts naar de tuchtrechter stappen, moeten voortaan eerst in gesprek met een speciale tuchtklachtfunctionaris. Op die manier wil het Tuchtcollege voorkomen dat klachten ‘van geringe betekenis’ voor de rechter komen.

Het gaat om niet medisch-inhoudelijke klachten zoals bejegening. Denk aan klachten als: ‘De verpleegkundige snauwde tegen mij.’ Die klachten kunnen volgens het Tuchtcollege beter, sneller en informeler worden behandeld via de klachtenregeling van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. De tuchtklachtfunctionaris brengt advies uit aan de patiënt over waar hij de klacht kan indienen en hoe hij deze goed kan formuleren. De klager is vrij om het advies in de wind te slaan of om toch een tuchtzaak op te starten.

Lees meer …

Bron: Nursing 1 februari 2019