Patiënt baas over eigen digitaal dossier

Burgers krijgen de mogelijkheid om vanuit huis hun eigen medisch dossier in te zien. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel over de elektronische uitwisseling van medische persoonsgegevens. 

De wet van minister Schippers is in aangepaste vorm de opvolger van een voorstel om  een landelijk patiëntendossier in te voeren. Dat plan werd in 2011 door de Eerste Kamer verworpen. De Senaat vond de doelstellingen van de wet destijds niet helder en maakte zich zorgen over de privacy.

Sancties

De nieuwe wet legt zich niet vast op een bepaald systeem en na de inwerkingtreding hebben zorgaanbieders nog drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen aan de regels voldoen. In de wet staan allerlei waarborgen om de persoonlijke levenssfeer van de burger te waarborgen. Patiënten kunnen hun medische gegevens nu ook al bekijken, maar moeten dan wel eerst langs een arts, die een papieren uitdraai kan geven. Met het nu aangenomen voorstel krijgen ze het recht hun dossier vanuit huis elektronisch in te zien.

Patiënten worden niet verplicht toestemming te geven om medische gegevens aan andere zorgverleners beschikbaar te stellen. In de wet staan ook sancties voor zorgverzekeraars die ten onrechte medische gegevens van patiënten in handen krijgen.

De voorstanders van de nieuwe regels vinden het goed dat de patiënt meer eigen regie krijgt en dat de gegevensuitwisseling beter wordt geregeld. Tegenstanders zijn bang dat vooral het bedrijfsleven profiteert, dat het beroepsgeheim wordt uitgehold en dat de arts wegvalt als ‘beschermingsmechanisme’. Uiteindelijk stemde een grote meerderheid in de Eerste Kamer voor. Alleen SP, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren waren tegen.

Lees meer …

Bron: NOS – 4 oktober 2016

Zie hiervoor ook bericht van VWS – 4 oktober 2016