Overzicht claims binnen de huisartsenzorg

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Toch gaat er weleens wat mis. De kans dat u als zorgverlener minstens één keer wordt geconfronteerd met onvrede van een patiënt over uw medisch handelen, is aanzienlijk.

Trends en ontwikkelingen

In onderstaande download (PDF) vindt u een overzicht van trends en ontwikkelingen over claims en schadevergoedingen binnen de huisartsenzorg. U leest hier informatie over:

  • Wat een claim precies is
  • Het aantal claims in de zorg
  • Schadevergoedingen
  • De verhouding claims en erkenning van aansprakelijkheid
  • Waarop claims betrekking hebben
  • Duurzaam verzekeren van aansprakelijkheid
  • Samen leren van incidenten

Download het overzicht

Bron: VvAA – 27 juli 2020