Opzegging zorgovereenkomst is niet eenvoudig

Een zorgovereenkomst mag door een zorgaanbieder alleen worden opgezegd als sprake is van ‘gewichtige redenen’. Hiervan is niet gauw sprake. 

Het ging hier om een cliënt die ernstig gehandicapt is. Hij woont, met zijn gezin, zelfstandig, maar ontvangt intensieve zorg van de Stichting (maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten) op basis van een al jarenlang bestaande zorgovereenkomst. De stichting heeft na diverse incidenten de zorgovereenkomst opgezegd. Cliënt vordert in kort geding continuering van de zorg. Anders dan de rechter in kort geding, oordeelt het Hof (ECLI:NL:GHARL:2018:3378) dat de vordering grotendeels toewijsbaar is. Dit omdat onvoldoende aannemelijk is, dat de aan de opzegging ten grondslag gelegde incidenten een gewichtige reden voor opzegging vormen. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat voldoende aannemelijk is dat cliënt,  om zelfstandig te kunnen wonen, afhankelijk is van de zorg van de Stichting.

Bron: Mr. Rose Marie Doppegieter
DG Doppegieter Gezondheidsrecht
www.doppegieterDG.nl