OPEN symposium op vrijdag 30 november

Op 30 november van 12.00 – 17.00 vindt het OPEN symposium plaats. Het symposium zal in het teken staan van just culture, en hoe en waarom een OPEN omgang met klachten en incidenten een onmisbaar onderdeel is van just culture. Het symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een ziekenhuis en betrokken bij klachten, claims, incidenten, calamiteiten, kwaliteitszorg en patiëntveiligheid.

Met Just culture wordt gedoeld op een klimaat waarin het accent ligt op het bevorderen van patiëntveiligheid in de zorg en niet op bestraffen van zorgverleners die fouten maken. Dat vergt een zorgvuldige balans tussen een aantal actuele en belangrijke onderwerpen in de zorg. Genoemd kunnen worden: (1) beleid inzake de verbetering van patiëntveiligheid, (2) open en eerlijke omgang met klachten en incidenten richting de patiënt, (3) peer support voor zorgverleners die bij ernstige incidenten betrokken zijn en (4) het aanpakken van disfunctioneren. In het kader van OPEN heeft het symposium de thematiek onder (2) als insteek, maar het gaat nadrukkelijk ook over de wijze waarop de genoemde 4 onderwerpen principieel én praktisch met elkaar samenhangen. Is er in die relatie sprake van een ‘win-win’-situatie of kunnen zich vragen en dilemma’s voordoen? En zo ja, hoe kan daar het beste mee worden omgegaan?

Programma

In een ‘Just Culture’ kunnen en durven zorgverleners het te bespreken als er iets mis of bijna misgaat bij de behandeling van een patiënt. Zorgverleners kunnen erop vertrouwen dat zij rechtvaardig worden behandeld als zij zich over een incident, klacht of gevaarlijke situatie uitspreken, ook als zij daarvoor (mede)verantwoordelijk zijn. In een ‘Just Culture’ worden zij geholpen om een incident met elkaar en de patiënt te bespreken en opgevangen om een incident of een klacht te verwerken.
13.00 uur Inloop
13.30 uur Introductie Open in de zorg door Ineke Sybesma (directeur Fonds Slachtofferhulp)
13.45 uur Prof. dr. Johan Legemaate (Gezondheidsrecht, Amsterdam UMC/UvA) ‘Just culture: juridische, maatschappelijke en ethische aspecten’
14.00 uur John Taks (voorzitter Raad van Bestuurd Diakonessenhuis Utrecht) ‘Just culture: wat betekent dat voor een ziekenhuisbestuurder?’
14.15 uur Zaaldiscussie
14.45 uur Pauze
15.15 uur Mr. Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) ‘Just culture direct na een ongewenste gebeurtenis: vormgeving van het bureau OPEN’
15.30 uur Panel- en zaaldiscussie
16.30 uur Afsluiting door prof. mr. dr. Arno J. Akkermans (Privaatrecht, VU Amsterdam)
16.45 uur  Afsluitende borrel

Meld u direct aan voor het symposium