Ontevreden over arts of ziekenhuis? Klacht indienen helpt

De huisarts laat steken vallen, de cardioloog vertelt niets over de bijwerkingen van een medicijn, de apotheker geeft pillen mee in een verkeerde dosering. Het kunnen allemaal redenen zijn om werk te maken van een klacht. Maar waar begin je?

Een klacht indienen over een zorgverlener is sinds 2016 geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In die wet staat dat elke zorgaanbieder verplicht een klachtenfunctionaris moet hebben. Dit geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals de (huis)arts, diëtist, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut. De klachtenfunctionaris is een neutrale derde persoon, een luisterend oor. Hij of zij geeft je informatie en kan adviseren welke weg je kunt bewandelen om een oplossing te vinden.

Lees meer …

Bron: Plus-online – 30 april 2019