Onderzoeksrapport NIVEL: klagen in de eerste lijn

Onderzoek naar klachten, klachtenervaringen en -verwachtingen bij de huisarts, de tandarts en de fysiotherapeut.

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers in de eerste lijn en van een kritische evaluatie van de jaarverslagen van huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Het onderzoek komt voort uit een kennisvraag van het ministerie vanVWS. De vraag was naar meer zicht op het informele klagen bij eerstelijnszorgverleners. Het onderzoek laat de verschillende mogelijkheden zien die patiënten in de eerstelijn hebben ervaren om eventuele ongenoegens te uiten.
 
Voor het rapport klik hier