NVZ en NFU zoeken landelijke geschilleninstantie

NVZ en NFU denken erover om een landelijke geschilleninstantie op te richten. Zij gaan in overleg met cliëntenorganisaties. Dat laat de NVZ weten. 

Wkkgz
Conform de Wkkgz moet iedere zorgaanbieder zich aansluiten bij een geschillencommissie. Bij welke commissie dit is, mag de zorgaanbieder zelf bepalen. Een groep zorgaanbieders mag ook samen een geschillencommissie oprichten. Voorwaarde is wel dat deze representatief is en ook bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten.

Geschillencommissie
NVZ en NFU onderzoeken nu de opzet van een landelijke commissie, met vertegenwoordiging van patiënten- en cliëntenorganisaties waar alle algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen zich bij kunnen aansluiten. De commissie zou regionale zittingen kunnen gaan houden. NVZ en NFU praten met de NPCF en LSR cliëntenraden. Er is wel dekking nodig van een aansprakelijkheidsverzekeraar. Daarom worden ook Medirisk,VvAA en Centramed bij de gesprekken betrokken.

Klachtafhandeling
De ziekenhuizen zijn al vijf jaar bezig met denken over een geschilleninstantie, maar nu moet er toch wat vaart in komen want vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder die niet is aangesloten bij een geschillencommissie in overtreding. Volgens de Wkkgz is iedere zorgaanbieder ook verplicht een klachtenfunctionaris ter beschikking te hebben om klachten te bemiddelen. In ziekenhuizen is dit al het geval, de meeste ziekenhuizen hebben zelf klachtenfunctionarissen in dienst. Een klager kan zich wenden tot een geschillencommissie als een klacht na zes weken niet naar tevredenheid is afgehandeld. De commissie kan schadevergoedingen uitkeren tot 25.000 euro.

Bron: Zorgvisie 4 mei 2016