Nulmeting: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

Veel onderdelen van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)  hebben al vorm gekregen in ziekenhuizen, maar dit geldt niet altijd voor andere delen van de gezondheidszorg. Onderzoeksinstituut NIVEL voerde een nulmeting Wkkgz uit op verzoek van het Ministerie van VWS.

De Wkkgz is per 1 januari 2016 van kracht geworden. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet). De belangrijkste thema’s van de Wkkgz zijn:

–     het klachtrecht,

–    de cliënteninformatie en openheid, en

–    kwaliteit, veiligheid en goed bestuur.

Deze nulmeting geeft op hoofdlijnen de stand van zaken rond deze thema’s.
Deze nulmeting is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS, om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Deze nulmeting is gebaseerd op beschikbare bronnen, er zijn geen nieuwe gegevens verzameld.

Bron: NIVEL – 20 februari 2017

Klik op onderstaande link voor het rapport.
{phocadownload view=file|id=460|target=b}

Lees meer over: