NIVEL onderzoek: definitie van gebeurtenis leidt tot verkokering in ziekenhuizen.

In het kader van de evaluatie van de GOMA heeft het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL, onderzoek gedaan naar de vraag hoe ziekenhuizen het gedachtengoed achter de GOMA in hun beleid borgen.

Aan ziekenhuizen is onder meer gevraagd in hoeverre men bekend is met de GOMA, op welke manier er wordt gezorgd dat zorgverleners de aanbevelingen uit de GOMA naleven en welke belemmeringen of juist succesfactoren een rol spelen bij de effectieve borging van de doelen en aanbevelingen van de GOMA.

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de kwalificatie van een ‘gebeurtenis’ (een klacht, calamiteit of claim) in een ziekenhuis beslissend is voor de manier waarop patiënten worden begeleid. De onderzoekers duiden dit als ‘verkokering’. Voor meer bevindingen en conclusies: lees hier het onderzoek.

Bron: De Letselschade Raad – 28 augustus 2018

Lees meer over: