Nieuwsflits mei 2020

Dit vindt u in deze Nieuwsflits:

– Stemmen voor de ALV 2020!
– Themabijeenkomsten VKIG 2020
– Nieuwsbrief Wet zorg en dwang (Wzd)
– Klachtbeeld 2019 van Landelijk Meldpunt Zorg
– Update registratie klachtenfunctionarissen
– Vacature commissielid Deskundigheidsbevordering
– Nieuwe vraag in de Juridische vraagbaak
– Update VKIG

Klik hier voor de Nieuwsflits van mei 2020.

Lees meer over: