Nieuwsflits juni 2019

Wat vindt u in deze Nieuwsflits:

– Notulen ALV en verslag middagdeel Lustrum 4 april 2019
– Update registratie klachtenfunctionaris
– Klachtbeeld 2018 van LMZ
– Themabijeenkomsten VKIG najaar 2019
– Vacature penningmeester/secretaris VKIG m.i.v. 2020;
– Deelname bestuurslid aan congres ‘KetenKracht’ van Centramed 20 juni a.s.

Klik hier voor de Nieuwsflits van juni.

Lees meer over: