Nieuwsflits december 2018

Beste VKIG-leden,

Het bestuur van de VKIG en hopelijk u ook, kunnen terugblikken
op een succesvol jaar van onze mooie vereniging.

Met dank voor de inzet van velen van u was 2018 weer een jaar van groei en bloei.
Speciale dank gaat uit naar Gerda de Groot die na 9 jaar bestuur afscheid heeft genomen als bestuurslid, maar gelukkig nog niet als lid van onze vereniging.

Wij verheugen ons op een nieuw jaar, een lustrumjaar.
De VKIG bestaat dan 25 jaar! En dat gaan we vieren, samen met u!

Wij wensen u hele gezellige feestdagen en een gezond, bloeiend en gelukkig 2019!

Bestuur VKIG

Lees meer over: