Nieuwe wet verplicht klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionarissen hebben er jarenlang voor geijverd in de wet te worden opgenomen en nu lijkt het er van te komen.
Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat op 9 september op de agenda van de Eerste Kamer.

Een grote verandering is dat de wet het hebben van een klachtenfunctionaris verplicht stelt. Tot nu toe is alleen verplicht om bij een klachtencommissie te zijn aangesloten. Die klachtencommissie is er nu uitgehaald; het is aan de instellingen zelf om al dan niet er een te houden. De eisen aan klachtenfunctionarissen zullen strenger worden. ‘Dat is niet erg’, zegt Gerda de Groot, klachtenfunctionaris in Isala en bestuurslid van de vereniging van klachtenfunctionarissen VKIG: ‘Men vreesde dat men aan handen en voeten gebonden zou zijn, maar dat valt mijns inziens heel erg mee. Eigenlijk willen wij die extra eisen wel. Ons vak heeft zich steeds doorontwikkeld. We worden steeds meer ingezet als intermediair voor de patiënt en voorkomen dat het een klacht wordt. Mensen kunnen bij ons komen voor informatie. En bij ons is protocollair vastgelegd dat de betrokkene bij een incident direct de patiënt moet informeren en daarnaast de klachtenfunctionaris moet inschakelen als aanspreekpunt. Wij vinden als ziekenhuis dat wij het niet goed hebben gedaan, dus moeten wij er zijn om een oplossing te vinden.’

Lees verder……

Bron: Zorgvisie 8 augustus 2014