Nieuwe wet kwaliteit en klachten maakt doelen niet waar

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt niet bij aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De wet sluit niet aan bij de doelen van het klachtrecht. Artsenorganisatie KNMG staat daarom zeer gereserveerd tegenover de nieuwe wet.

Dit schrijft de KNMG op 11 juni 2013 in een brief aan de Tweede Kamer.
{phocadownload view=file|id=145|text=brief aan de Tweede Kamer|target=s}.
Dinsdagavond 18 juni a.s. buigt de Kamer zich over het voorstel van de Wkkgz (kamerstuknummer 32 402), een vervolg op de Wet cliëntenrechten.  

Wet maakt doelen niet waar

Het wetsvoorstel van de Wkkgz is voor patiënten en zorgaanbieders van groot belang. Patiënten hebben namelijk recht op kwalitatief goede en veilige zorg. Via klachten kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De KNMG vindt dat de Wkkgz de doelen van het klachtrecht niet waar maakt, namelijk: onvrede bij een patiënt wegnemen en de vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts herstellen. Bovendien laat de nieuwe wet na de grootste kwaliteits- en veiligheidsrisico’s in de zorg te regelen. 

Tegelijkertijd introduceert de Wkkgz weinig effectieve en voor zorgaanbieders lastenverzwarende maatregelen, zoals het beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Ook heeft de KNMG ernstige bezwaren tegen de ruim geformuleerde meldplicht voor zorgaanbieders om opzeggingen ‘vanwege functioneren’ te melden bij de IGZ.

Zorgaanbieders én aansprakelijkheidsverzekeraars erkennen dat het huidige klachtrecht voor verbetering vatbaar is. Maar de vermenging van de afhandeling van klachten en schadeclaims, zoals de Wkkgz voorstelt, is in niemands belang. De KNMG heeft daarom met anderen een alternatief voor het huidige klachtrecht ontwikkeld. Een voorstel dat gericht is op het bevorderen van kwaliteit en patiënttevredenheid.

Tot slot is het opvallend dat regering bezig is met het oprichten van een Zorgloket voor klachten bij het ministerie van VWS, terwijl dit Zorgloket niet voorkomt in de Wkkgz. Het Zorgloket staat daardoor los van de Wkkgz. Een onwenselijke situatie, vindt de KNMG, omdat het Zorgloket immers alles met klachten en geschillen te maken heeft.

Lees meer…….