Informatie over Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht (INVK)

Bij het bestuur zijn veel vragen en reacties binnengekomen van leden over de uitnodiging van INVK ( www.invk.nl) voor het besloten Landelijk Overleg Klachtenmanagement Zorginstellingen. Hun werkwijze is om telefonisch of via de mail contact te zoeken om in gesprek te komen, zodat ze inventariseren of je kennis en ervaring voldoende toegevoegde waarde heeft om als aspirant lid te kunnen deelnemen aan het besloten Landelijk Overleg Klachtenmanagement Zorginstellingen. Gerda de Groot en Caroline Panis zijn namens het bestuur van de VKIG met de oprichter en voorzitter Eric Hania en vicevoorzitter Erica Thissen gaan praten.

Het Instituut voor kennisoverdracht (INVK) werkt volgens hun eigen filosofie, namelijk kennis overdragen door strategische en/of beleidsmatige vraagstellingen te bespreken (discussies) in kenniskringen. In grote en kleine kringen met als doel dat je met 3 of 4 oplossingen voor de vraagstelling naar huis gaat en deze de volgende dag in praktijk kunt gaan brengen. De discussies worden geleid door materiedeskundigen over het proces en soms over de inhoud.

Er zijn inmiddels 50 kenniskringen: https://invk.eu/informatie_invk.pdf En ze zijn nu bezig om een kenniskring te starten met professionals klachtenmanagement. Voor een kenniskring word je uitgenodigd en gevraagd. Ze willen kijken of je openstaat voor deze manier van kennis vergroten. Je kunt als aspirant lid een middag bijwonen voor € 343,- excl. BTW, en als beide partijen dat willen, kun je lid worden van zo’n kenniskring. (3 bijeenkomsten per jaar á € 343,-,  excl. BTW).

Het INVK biedt dus een podium voor verschillende professionals om kennis uit te wisselen m.b.t. hun vakgebied in samenhang tot beleid en strategie in hun eigen organisatie. Echter wel voor een prijzig kostenplaatje. Het staat iedereen vrij om wel of niet op de uitnodiging van INVK in te gaan.

Natuurlijk hebben we de bijzondere manier van benadering wel met hen besproken.

Bestuur VKIG

Lees meer over: