Medische gegevens in de Wiv gewaarborgd

De AIVD mag en zal nooit willekeurig medische dossiers en gegevens verzamelen. De AIVD moet medische gegevens bij tegenkomst in principe direct verwijderen. En de AIVD mag alleen ongeëvalueerde data delen met buitenlandse diensten als deze aan strenge criteria voldoen. Op deze drie belangrijke punten heeft de KNMG nu duidelijkheid gekregen van de AIVD.

De AIVD heeft de KNMG verzekerd dat wanneer zij op medische gegevens stuiten, zij deze niet mogen inzien en in principe direct zullen verwijderen. Dit is in de wet vastgelegd. De AIVD mag ook geen databestanden met medische gegevens of patiëntendossiers van willekeurige personen hacken. Hiermee is de vrees van de KNMG dat de AIVD ‘in bulk’ verzamelde privacygevoelige gezondheidsgegevens zonder meer kan gebruiken en delen weggenomen. De AIVD heeft op verzoek van de KNMG voor artsen en publiek een nadere toelichting op haar website gepubliceerd.

Lees meer …

Bron: KNMG 13 maart 2018