Medische claims naar recordhoogte

Het aantal medische claims neemt toe en de hoogte ervan is vorig jaar sterk gestegen. Verzekeraar MediRisk meldt dat het gemiddelde claimbedrag het afgelopen jaar toenam met 20 procent: van 46.000 euro tot een recordbedrag van 55.000 euro. Exclusief de afgewezen claims is de uitkering gemiddeld 80.000 euro.

Centramed, de tweede grote aanbieder op de markt van medische aansprakelijkheidsverzekeringen, meldt eenzelfde ontwikkeling. Met de aansprakelijkheidsverzekeringen dekken ziekenhuizen de financiële en juridische gevolgen af voor hun zorgverleners, als ze na een behandeling door patiënten of nabestaanden worden aangesproken op medische fouten.

Lees meer …

Bron: Skipr – 11 september 2019