LVVP bereidt zich voor op Wkkgz-klachtenregeling 2017

De LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) is bezig om haar leden te faciliteren bij de inrichting van de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz.

Een van de verplichtingen vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een laagdrempelige klachtenregeling voor cliënten. Het wordt de opvolger van de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), in welk kader de LVVP een klachtenregeling en een klachtencommissie heeft. De LVVP is bezig om haar leden ook nu weer te faciliteren bij de inrichting van de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz.

Zo moet elke zorgaanbieder per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. Een cliënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, gaat de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen in het leven roepen, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Momenteel vindt de sollicitatieprocedure daarvoor plaats. De geselecteerde klachtenfunctionarissen gaan in het najaar een speciale training volgen zodat zij per 1 januari 2017 goed beslagen ten ijs komen. Hoewel de Wkkgz daartoe niet verplicht, wil de LVVP de klachtenfunctionarissen zodanig trainen dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

Lees meer …
Bron: Website LVVP – 25 augustus 2016