LSA-symposium ‘Schadebegroting, de punten en komma’s’ op 26 januari 2018

Als het lot toeslaat kan dat diep ingrijpen in een mensenleven. Maar waar anderen machteloos toekijken, kunnen en mogen de professionals die het letselschadevak beoefenen iets voor het slachtoffer betekenen.

In de eerste fase na het ongeluk kan het slachtoffer op allerlei manieren worden “ontzorgd” door inzet op meerdere fronten. Zaken als huishoudelijke hulp, opvang van de kinderen, behoud van werk en optimalisering van omstandigheden passeren daarbij de revue.

Gedurende de herstelperiode blijven degenen die zijn zaak behandelen nauw betrokken bij het slachtoffer. De professionals die namens het slachtoffer en de verzekeraar optreden kunnen daar waar nodig gezamenlijk optrekken, inspringen en maatwerk oplossingen ten behoeve van het slachtoffer leveren.

Uiteindelijk kunnen wij het slachtoffer echter maar één antwoord geven: we kunnen het leed niet wegnemen, maar moeten hem tevreden stellen met de spreekwoordelijke zak met geld.

Het 29ste LSA Symposion staat dit jaar daarom in het teken van dat geld. Kunnen we anno 2018 schades nog wel door middel van een lumpsum afrekenen? Hoe komen we tot een redelijke begroting van schade en welke ingrediënten horen daar bij? Kan het via fondsvorming of in natura? Wat kunnen we van het slachtoffer verwachten om de schade te beperken en hoe werkt dat door in de buitengerechtelijke kosten?

Deze en andere vragen zullen worden besproken door een groep eminente sprekers. Wie dat zijn kunt u lezen op de programma pagina.

Het belooft weer een zeer interessante dag te worden, want gelet op de zeer enthousiaste reacties over zijn optreden bij ons vorige Symposion hebben wij Jort Kelder nogmaals gevraagd als dagvoorzitter op te treden. Tot ons genoegen heeft hij deze uitnodiging aanvaard.

Het 29e LSA Symposium wordt gehouden op vrijdag 26 januari 2018 in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. De inschrijving gaat op zeer korte termijn open ….

Klik hier voor meer informatie.

Lees meer over: