Leidraad Veilige Zorgrelatie nu beschikbaar voor alle zorgprofessionals en -vrijwilligers

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die vandaag is gepresenteerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De leidraad is ontwikkeld in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in het kader van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. De praktische adviezen hebben echter niet alleen betrekking op de ouderenzorg maar op alle zorg waar sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen cliënt en medewerker: zoals gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ook maatschappelijke ondersteuning.
Lees meer…….

 

Bron: ministerie van VWS 2 oktober 2014