Leidraad meldingen IGZ 2013

Er is een nieuwe leidraad meldingen IGZ uit. In de Leidraad meldingen IGZ 2013 staan de regels en procedures voor het melden bij en het mogelijke onderzoek van de inspectie naar aanleiding van een melding. Hierin staat ook de meldingsplicht voor klachtencommissies opgenomen en hoe zij met klachtmeldingen om moeten gaan.

Lees meer…