Landelijke geschilleninstantie voor huisartsen in oprichting

De Wkkgz verplicht vanaf 2017 alle zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben, te werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Maandag 5 september diende de LHV samen met InEen en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) de aanvraag voor erkenning van de landelijke geschilleninstantie – de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) – in bij het ministerie van VWS. 

Lees meer …

 

Bron: LHV – 1 september 2016