Landelijke geschilleninstantie voor huisartsen en apothekers

LHV, InEen, apothekersorganisatie KNMP en de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland hebben de landelijke geschilleninstantie SKGE in het leven geroepen met steun van de Patiëntenfederatie Nederland. De SKGE voldoet aan de nieuwe klachtenwet Wkkgz en is er voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken. Met ingang van het nieuwe jaar handelt de SKGE de klachten en geschillen af in onder meer de huisartsenzorg. Ook kunt u bij de SKGE een onafhankelijk klachtenfunctionaris inhuren.

Klachtbehandeling

De landelijke geschilleninstantie SKGE komt in beeld als u er zelf niet uitkomt met de patiënt tijdens een gesprek of bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Om u hierbij te ondersteunen leggen LHV en InEen de laatste hand aan een uniforme klachtenregeling voor de huisartsenzorg. Het staat huisartsenvoorzieningen en kringen overigens vrij zelf een klachtenfunctionaris aan hun achterban aan te bieden. Als u gebruik maakt van die optie, moet u zich daarnaast nog wel aanmelden bij de geschilleninstantie.

De Wkkgz gaat uit van een getrapte klachtbehandeling;

  1. huisarts en klager (patiënt) gaan samen in gesprek om de klacht op te lossen.
  2. een onafhankelijke en onpartijdig klachtenfunctionaris bemiddelt tussen patiënt en huisarts.
  3. de geschilleninstantie neemt de klacht in behandeling, doet uiteindelijk een bindende uitspraak en kan claims tot € 25.000,- toewijzen.

Lees meer …

Bron: LHV – 7 oktober 2016