Landelijk Meldpunt Zorg in 2014 van start

Wanneer de klachtafhandeling door een zorginstelling niet goed verloopt kunnen mensen vanaf 1 juli terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Zij kunnen daar terecht voor advies en begeleiding wanneer ze klachten hebben over de kwaliteit van zorg. Zorginstellingen zijn en blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

‘De klachtafhandeling bij zorginstellingen gaat vaak goed, maar er zijn te veel instellingen die het niet goed doen, die moeten beter gaan presteren. Soms heeft iemand hulp nodig bij zijn klacht, die kan dan terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg,’ aldus minister Schippers (VWS). Eerder dit jaar liet minister Schippers al weten hiervoor een speciale organisatie in te richten.

Voor zorgaanbieders en fabrikanten wordt het tevens de plek waar zij hun wettelijk verplichte meldingen moeten doen, zoals calamiteiten of productdefecten. Vandaag heeft de minister de Tweede Kamer per brief ondermeer geïnformeerd over de naam en hoofdtaken van deze organisatie.

Lees meer…..