Komst tuchtklachtfunctionarissen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met wijziging van de wet BIG. Dat betekent dat er met ingang van 1 januari 2019 (dat is de bedoeling) tuchtklachtfunctionarissen worden aangesteld.

Aan de hand van de uitkomst van de gedachtewisseling van de brainstormgroep die hiervoor was samengesteld, zijn functie en takenpakket van deze functionaris verder geconcretiseerd in een voorstel. Dit voorstel is door een interne stuurgroep van enkele vertegenwoordigers van de tuchtcolleges en de betrokken VWS beleidsdirectie geaccepteerd. Het document heeft weer de basis gelegd voor een formele beschrijving van de functie, waarmee in het najaar de werving en selectie van de beoogde functionarissen kan gaan plaatsvinden.

De functionarissen komen te werken bij de uitvoeringsdirectie van VWS waaronder ook de secretariaten van de tuchtcolleges vallen. Zij zullen dus onder VWS gaan vallen.

Wordt vervolgd.

Lees meer …