KNMG pleit voor uitstel behandeling wet elektronische gegevensuitwisseling

Dinsdag 19 januari sprak de Eerste Kamer verder over het wetsvoorstel van minister Schippers over elektronische uitwisseling van patiëntengegevens. Hoewel dit wetsvoorstel een werkbaar juridisch kader bevat, zijn de eisen die het stelt aan de informatiesystemen van zorgverleners op dit moment niet haalbaar. Net als de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), pleit de KNMG er daarom voor dat de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel uitstelt.

Het wetsvoorstel ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ bevat een bepaling over gespecificeerde toestemming. Dit houdt in dat patiënten gericht moeten kunnen aangeven welke zorgverleners welke informatie over hen elektronisch mogen raadplegen. Die vereisten zijn op dit moment niet uitvoerbaar. In een recente brief aan de Tweede Kamer en in de beantwoording van vragen van de Eerste Kamer erkent de minister dit ook. In deze stukken wordt tevens bevestigd dat, zolang niet duidelijk is hoe gespecificeerde toestemming wordt geïmplementeerd, het niet vast te stellen is wat het voorstel voor gevolgen heeft voor de regeldruk in de zorg. De Eerste Kamer zal dit bij het toetsen van de kwaliteit van dit wetsvoorstel moeten meewegen. Bovendien lijkt het wetsvoorstel op dit onderdeel in strijd met de eis van uitvoerbaarheid uit de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Uitstel verstandig

De KNMG is het met het voorstel van de minister eens om de eis van gespecificeerde toestemming  drie jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel te laten ingaan. Ook stelt de minister voor een aantal andere rechten drie jaar uit te stellen, waaronder het recht van patiënten op elektronische inzage van hun gegevens, het recht op een elektronisch afschrift van hun gegevens en het recht op elektronisch afschrift van de logbestanden (in logbestanden wordt vastgelegd wie het elektronische dossier heeft geraadpleegd). De minister stelt tenslotte voor de verplichting om toestemming te vragen voor het mogen raadplegen van gegevens, helemaal niet in werking laten treden. Dit doet de minister omdat de zorgpartijen hebben aangegeven dat dit in de praktijk in veel gevallen niet uitvoerbaar is. Het is nog niet duidelijk of het parlement met haar voorstellen akkoord gaat.

Lees meer …

Bron: KNMG 19 januari 2016