KNMG-onderzoek naar openheid na incidenten

Dokters willen graag open communiceren met de patiënt over incidenten. Het is belangrijk dat werkgevers deze openheid bevorderen en hun artsen altijd steunen. Tegelijk hebben incidenten een grote impact en verdient structurele opvang veel meer aandacht. Dit blijkt uit onderzoek onder het KNMG Artsenpanel naar openheid na incidenten.

Schadebeperking en open communicatie met de patiënt vinden dokters essentieel na een incident. Maar liefst 92% van de bijna 1200 artsen die reageerden, geeft aan gesproken te hebben met de betrokkene(n). Bij het merendeel (63%) werkte dit positief uit in het verdere verloop van de behandeling. Er zijn ook artsen met andere ervaringen: openheid was in 14 procent van de gevallen ‘van negatieve invloed’. Toch geeft een groot deel van de ondervraagde artsen hun collega’s de tip om transparant en eerlijk te zijn en snel actie te ondernemen bij een incident. Werkgevers doen er goed aan openheid te promoten en hun artsen altijd te steunen, een oproep die de KNMG graag onderschrijft.

Lees meer ….

Bron: KNMG – 10 november 2016