KNMG maakt handreiking over opnemen gesprekken in spreekkamer

De KNMG ontwikkelt een handreiking voor het opnemen van gesprekken door patiënten. De behoefte hieraan is groot, zo blijkt onder andere uit een enquête onder medisch specialisten die vandaag op radio 1 wordt gepresenteerd.

Aanleiding voor de enquête van de Federatie Medisch Specialisten met KRO/NCRV radio 1 is de recente uitspraak van minister Schippers van Volksgezondheid dat het opnemen van gesprekken in de spreekkamer is toegestaan. Het kan de patiënt helpen om de informatie van de arts beter te onthouden. De enquête bevestigt het beeld dat ontstond bij eerdere reacties van artsen: zij zijn verdeeld over de voor- en nadelen van de telefonische opname van het gesprek. Driekwart van de medisch specialisten ziet als risico de verspreiding van de gespreksopname via internet of social media. Men heeft behoefte aan duidelijke richtlijnen voor het opnemen van het gesprek.

Ondersteuning met handreiking

De KNMG gaat artsen hierin ondersteunen en ontwikkelt in samenwerking met haar federatiepartners een handreiking hoe met verzoeken tot opnames om te gaan. Een opname kan helpen bij het gesprek, zeker bij emotionele gesprekken waarin patiënten moeite kunnen hebben om de informatie te onthouden. Ook kan het de patiënt ondersteunen bij de gezamenlijke besluitvorming over de behandeling. Wel zijn goede afspraken belangrijk om ervoor te zorgen dat de opname ten goede komt aan de informatiebehoefte van de patiënt. Zo is het vanuit oogpunt van fatsoen en wederzijds vertrouwen van belang vooraf samen afspraken te maken over het opnemen van het gesprek.

Alternatieven

De handreiking zal ook ingaan op alternatieven om informatie over te dragen, zoals een samenvatting van diagnose en advies aan het eind van een gesprek. Medisch specialisten noemen dit ook in de enquête, evenals het meenemen van iemand naar het gesprek of het meegeven van voorlichtingsmateriaal. De KNMG neem alle input, waaronder de enquête, mee bij het opstellen van de beroepsgroep brede handreiking.
Lees meer……

 

Bron: KNMG 8 juni 2016