KNMG kritisch over Landelijk Meldpunt Zorg

De werkwijze van het nieuwe Landelijke Meldpunt Zorg baart artsenfederatie KNMG zorgen. Het meldpunt geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg dagelijks een klachtenoverzicht, inclusief de namen van zorgverleners. Dit gebeurt zonder schriftelijke machtiging van de klager en zonder voorafgaande verificatie van de klacht. Ook is geen correctieregeling getroffen.

Het ministerie van VWS heeft het Landelijk Meldpunt zorg (LMZ) opgericht na negatieve signalen over de afhandelingen van klachten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De KNMG vindt het positief dat mensen met klachten of vragen over de zorg nu bij één centraal loket terecht kunnen. Goede informatie vanuit het LMZ bevordert dat de patiënt de klachtweg volgt die past bij zijn bedoelingen. Het LMZ kan mensen wijzen op het nut van een open en tijdig gesprek tussen arts en patiënt, namelijk snel onvrede wegnemen en de vertrouwensrelatie herstellen. Het geeft ook zorgaanbieders de kans te leren van klachten.

Lees meer ……

 

Bron: KNMG 16 september 2014