Johan Legemaate sluit aan bij schrijfgroep GOMA 2.0

De Letselschade Raad werkt aan de herziening en actualisering van de GOMA. De herziening van de GOMA moet leiden tot een gedragscode die wordt ondersteund en uitgedragen door alle beroepsbeoefenaren en hun organisaties die te maken hebben met medische incidenten en de behandeling van eventueel daaruit voortvloeiende klachten en schadeclaims.

In het najaar van 2018 heeft prof. mr. Johan Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de UVA, zich bij de schrijfgroep GOMA 2.0 gevoegd en de pen ter hand genomen Medio januari 2019 heeft Legemaate een nieuwe opzet voor een herziene GOMA aan de PC GOMA voorgelegd. Dit vernieuwde concept werkt Legemaate momenteel verder uit.

Lees meer …

Bron: De Letselschade Raad 1 maart 2019