Jaarbeeld 2017 van Stichting Zorggeschil

In december 2016 heeft Stichting Zorggeschil, opgericht door de NCZ, de Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland (BTN), Quasir en Vereniging Zorgklant Nederland van de minister van VWS de erkenning gekregen als geschilleninstantie. Vanaf dat moment is er veel gebeurd en is er veel bereikt.

De administratieve organisatie rondom de geschillencommissie staat en de eerste geschillen zijn succesvol bemiddeld en afgehandeld.

In de zorgsector hebben we gemerkt dat er grote behoefte is aan ons aanbod van gecombineerde diensten in het kader van de Wkkgz. Daar zijn we blij om, want iedere zorgaanbieder en cliënt verdient een goede klachtenafhandeling.

Stichting Zorggeschil houdt de geschilleninstantie in stand en faciliteert deze. De klachtenregeling en de klachtenfunctionaris worden verzorgd door Quasir. Met het abonnement op beide diensten beschikken onze klanten over een klachten- en geschillenregeling die aan de Wkkgz voldoet.

Klik hier voor meer informatie en het Jaarbeeld 2017 van Stichting Zorggeschil.

Bron: Quasir – 30 november 2017

Lees meer over: